Bine ați venit

Fundația Buckfast Marken crește de câtva timp albinele Buckfast: o specie cu totul deosebită. Pentru a le conserva puritatea și, dacă e posibil, pentru a le îmbunătăți caracteristicile, administrăm o stație de împerechere.

Încă din anii nouăzeci există o stație pentru împerecherea albinelor regine Buckfast pe insula Marken. Stațiunea este administrată de Fundația Buckfast Marken. Printr-o ordonanță a primăriei creșterea populațiilor de albine la Marken a fost rezervată acestei Fundații.

Marken este unul dintre puținele locuri în Olanda unde mătcile Buckfast pot fi fecundate menținând puritatea rasială, pentru că este complet înconjurată de apă. Datorită poziției geografice, dotării stațiuniiși calității optime a populațiilor de trântori garantată de mulți ani, stația de împerechere a albinelor Buckfast este atât excepțională cât și renumită.

Mătcile Buckfast crescute de Fundație au unele caracteristici remarcabile: • sunt extrem de blânde, • nu roiesc, • în general iernează foarte bine, • se bucură de o bună sănătate, • și ceea ce interesează pe mulți apicultori: sunt în stare să culeagă o mare cantitate de nectar.

 

Pierre de Koning:
T.: 0031 (0)6-54 37 28 26

Herman Groen:
T.: 0031 (0)6-51 18 03 39

 

Populația de albine reprezentată în această fotografie provine de la Fundația Buckfast Marken. Acum și regele Olandei, Willem Alexander, știe că albinele Buckfast sunt blânde. (Foto: Joost Huijsing)

Vedere aeriană a insulei Marken.
Se vede bine că e înconjurată complet de apă (ca orice insulă). Unele teste au demonstrat că din acest motiv pe insulă nu ajung trântori străini.

În fundal se văd populațiile noastre de trântori în stupii Dadant. La stânga se văd perechile stupilor de împerechere care au fost vopsite în culori originale ca un omagiu adus Călugărului Adam.