Stichting Buckfast Marken

Stichting Buckfast Marken is opgericht 26 februari 2013. Het bestuur wordt gevormd door:

Piet verkooijen - voorzitter
Pierre de Koning - secretaris
Herman Groen - penningmeester

De voornaamste doelstelling van de stichting is het telen en veredelen van de "Buckfastbij". Wij trachten dit doel ondermeer te bereiken door:

  • het exploiteren van het bevruchtingsstation te Marken
  • het onderhouden van contacten met andere bevruchtingsstations en koninginnentelers van (Buckfast)bijen in binnen- en buitenland.
  • het station zoveel mogelijk toegankelijk te laten zijn voor geïnteresseerde imkers in binnen- en buitenland.

De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Lokatie

Het station is gelegen aan de landtong naar de vuurtoren. Vanwege de ligging, de inrichting van het landje en niet in de laatste plaats de toewijding van de vrijwilligers van de stichting, is het uniek in Nederland.

Fotogalerij