Over Stichting Buckfast Marken

Sinds Stichting Buckfast Marken de scepter zwaait op Marken is er veel gebeurd. Het landje is volledig opgepimpt. Bomen en struiken werden gepoot, het gebouwtje gerenoveerd, enz. Na vele jaren noeste arbeid ligt het bevruchtingsstation er nu perfect bij. Uiteraard blijft er altijd werk aan de winkel, zoals maaien, snoeien en sloten uithalen. Daarnaast zijn wij bezig aan het verbeteren van het drachtgebied. Daartoe wordt jaarlijks, in samenwerking met de enige boer op het eiland, vele kilo’s bijenmengsel gezaaid. En de boer zorgt ook voor kruidenrijk grasland, dat niet alleen goed is voor de koeien, maar o.a. ook voor de bijen. Wij zijn er trots op een prachtig stukje biotoop voor vlinders, bijen en vogels te hebben gecreëerd.

Stichting Buckfast Marken is opgericht 26 februari 2013. Het bestuur wordt gevormd door:

Piet Verkooijen
Voorzitter

Herman Groen
Secretaris

Rene Genet
Penningmeester

Pierre de Koning
Teeltcoordinator

De voornaamste doelstelling van de stichting is het telen en veredelen van de “Buckfastbij”. Wij trachten dit doel ondermeer te bereiken door:

  • het exploiteren van het bevruchtingsstation te Marken
  • het onderhouden van contacten met andere bevruchtingsstations en koninginnentelers van (Buckfast)bijen in binnen- en buitenland.
  • het station zoveel mogelijk toegankelijk te laten zijn voor geïnteresseerde imkers in binnen- en buitenland.

De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Locatie

Het station is gelegen aan de oostkant van het eiland. Vanwege de ligging, de inrichting van de locatie en niet in de laatste plaats de toewijding van de vrijwilligers van de stichting, is het een uniek bevruchtingsstation voor Buckfastbijen in Nederland.