Plaatsingsregels seizoen 2023
Stichting Buckfast Marken  

Evenals voorgaande jaren kunnen dit seizoen individuele imkers beperkt koninginnen op Marken laten bevruchten, mits aan de door de Stichting gestelde eisen wordt voldaan.  Plaatsing van kastjes op Marken is alleen op uitnodiging.  

 1. Aanleveren en ophalen
  Aanleveren en ophalen van kastjes is alleen mogelijk in overleg met de beheerder op de data die is doorgeven. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de imker. Tijdstip en plaats van aanlevering dient u, voor zover dit niet is afgesproken, met de beheerder af  te stemmen.
 1. AVB verklaring
  Gelijk aan 2021 wordt ook dit seizoen voor de niet professionele imker geen AVB verklaring verlangt. Reden hiervoor is dat de kosten voor de deelnemer onevenredig hoog zijn. Daarnaast is het zo dat in Apidea’s, Kielers en andere kleine bevruchtingskastjes geen broed aanwezig is waardoor de kans op besmetting van AVB op het eiland gering is. Buitenlandse imkers dienen wel een gezondheidsverklaring te overleggen alsmede een Europese gezondheidsverklaring export bijen.
 1. Behuizing
  Aanlevering van de kastjes alleen in de vorm van Apidea’s, Kielers, Kirchainers of soortgelijke kleine bevruchtingskastjes.(dus beslist geen Mini-plussen of daarop gelijkende kastjes!) Wij adviseren tevens om de kastjes per 2 stuks, om en om, aan te leveren. De bevruchting zal dan aanzienlijk beter zijn dan wanneer ze in setjes van vier, of als torenflat worden aangeleverd.
 1. Darrenrooster
  Alle kastjes moeten voorzien zijn van een (liefst extern aangebracht) darrenrooster (maximale roosterwijdte: 5.2 mm). Dit darrenrooster moet visueel controleerbaar zijn. De kastjes moeten beslist vrij zijn van darren. De aanwezigheid van een of meer darren in één kastje kan inhouden dat de gehele zending wordt geweigerd. 
 1. Adres
  Op elk kastje dient uw naam en telefoonnummer te staan.
 1. Statistiek
  Wij verzoeken u vriendelijk, na afloop van het seizoen, het aantal door u ingezonden moeren, alsmede het aantal daadwerkelijk bevruchte koninginnen aan ons te melden. Dit kan door deze gegevens, bij voorkeur per e-mail, naar onze secretaris te zenden. Wij stellen deze terugmelding zeer op prijs en vertrouwen er op dat u, als zijnde onze genodigde, aan onze wens gevolg geeft. Wanneer u heeft overgelarft van een teeltmoer dan kunt u uw pedigree publiceren via Jean-Marie van Dijck.
 1. Inrijverbod/excursies
  Op Marken geldt een inrijverbod. Ons bevruchtingsstation is alleen bereikbaar voor personen die een inrijdvergunning bezitten. Doorrijden naar het bevruchtingsstation is altijd voor eigen rekening en risico. (Politie en handhavers controleren regelmatig).
  Verzoeken voor excursies kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris van de Stichting. 
 1. Verhandelen
  Stichting Buckfast Marken stelt verder als voorwaarde voor plaatsing, dat op Marken geteelde koninginnen niet worden verhandeld, maar enkel worden aangewend voor combinatieteelt om hiermee de eigenschappen van de Buckfastbij te versterken.  Verhandeling van op Marken geteelde koninginnen is voorbehouden aan de Stichting. Wanneer wij constateren dat een deelnemer zich niet houdt aan deze regel volgt uitsluiting van het plaatsen van kastjes op Marken.
 1. Staangeld
  Het staangeld per opgesteld kastje bedraagt € 20,00. In dit bedrag is begrepen een bedrag van € 2,50. Voor dit bedrag bent u donateur van Stichting Buckfast Marken voor 1 jaar. Met deze extra gelden worden bloemzaden gekocht die het jaar daarop op Marken wordt ingezaaid.            

Zodra een aanmelding gehonoreerd is ontvangt men van de penningmeester een betaalverzoek. De plaatsing is pas definitief als het geld op de rekening van Stichting Buckfast Marken is gestort. In principe worden geen gelden geretourneerd.

Algemene opmerkingen:

 •  Jaarlijks wordt een beperkt aantal kastjes opgesteld.
 • Wanneer u niet zelf de kastjes komt brengen of afhalen dan vernemen wij u vervangt.
 • Zorg altijd voor voldoende voer in de kastjes (niet vloeibaar!). Op Marken is weinig dracht.
 • De vlieggaten moeten makkelijk te openen zijn. Het gekleurde rondje met 4 verschillende standen/openingen is hiervoor uitermate geschikt. 
 • Toezegging voor plaatsing van bevruchtingskastjes op Marken wordt alleen door een bestuurslid van Stichting Buckfast Marken gegeven en is altijd onder voorbehoud.

De bevruchting kan 100% zijn als uw volkjes goed worden geprepareerd. Terugmeldingen laat zien dat vaak dezelfde imkers goede resultaten boeken.  Dat is geen toeval.

Wij wensen U een uitstekend bijenseizoen.

Stichting Buckfast Marken

Pierre de Koning, teeltcoördinator/beheerder.