Plaatsingsvoorwaarden seizoen 2021

Evenals voorgaande jaren kunnen dit seizoen individuele imkers beperkt koninginnen op Marken laten bevruchten, mits aan de door de Stichting gestelde eisen wordt voldaan. Plaatsing van kastjes op Marken is alleen op uitnodiging.

 1. Aanleveren en ophalen
  Aanleveren en ophalen van kastjes is alleen mogelijk in overleg met de beheerder op de data die wij hebben doorgeven. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de imker. Tijdstip en plaats van aanlevering dient u, voor zover dit niet is afgesproken, met de beheerder af te stemmen.
 2. Inrijverbod/excursies
  Op Marken geldt een inrijverbod. Ons bevruchtingsstation is alleen bereikbaar voor personen die een inrijdvergunning bezitten. Doorrijden naar het bevruchtingsstation is altijd voor eigen rekening en risico. (Politie en handhavers controleren regelmatig). Verzoeken voor excursies kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris van de Stichting.
 3. AVB verklaring
  Met ingang van het nieuwe seizoen 2021 wordt voor de niet professionele imker geen AVB verklaring meer verlangt. Reden hiervoor is dat de kosten voor de deelnemer onevenredig hoog is. Daarnaast is het zo dat in Apidea’s, Kielers en andere kleine bevruchtingskastjes geen broed aanwezig is waardoor de kans op besmetting van AVB op het eiland gering is.
 4. Behuizing
  Aanlevering alleen in de vorm van Apidea’s, Kielers, Kirchainers of z.g. Ein Waben bevruchtingskastjes. (dus beslist geen Mini-plussen, daarop gelijkende kastjes of eigen bouwwerken!)
 5. Darrenrooster
  Alle kastjes moeten voorzien zijn van een (liefst extern aangebracht) darrenrooster (maximale roosterwijdte: 5.2 mm). Dit darrenrooster moet visueel controleerbaar zijn. De kastjes moeten beslist vrij zijn van darren. De aanwezigheid van een of meer darren in één kastje kan inhouden dat de gehele zending wordt geweigerd.
 6. Adres
  Op elk kastje gelieve u uw naam en telefoonnummer te plaatsen.
 7. Statistiek
  Wij verzoeken u vriendelijk, na afloop van het seizoen, het aantal door u ingezonden moeren, alsmede het aantal daadwerkelijk bevruchte moeren aan ons te melden. Dit kan door deze gegevens, bij voorkeur per E-mail, naar onze secretaris te zenden. Wij stellen deze terugmelding zeer op prijs en vertrouwen er op dat u, als zijnde onze genodigde, aan onze wens gevolg geeft. Wanneer u heeft overgelarft van een teeltmoer dan kunt u uw pedigree publiceren via Jean-Marie van Dijck.
 8. Verhandelen
  Stichting Buckfast Marken stelt verder als voorwaarde voor plaatsing, dat op Marken geteelde koninginnen niet worden verhandeld, maar enkel worden aangewend voor combinatieteelt om hiermee de eigenschappen van de Buckfastbij te versterken. Verhandeling van op Marken geteelde koninginnen is voorbehouden aan de Stichting.
 9. Staangeld
  Het staangeld per opgesteld kastje bedraagt € 17,50. Zodra een aanmelding gehonoreerd is ontvangt men van de penningmeester een betaalverzoek. De plaatsing is pas definitief als het geld op de rekening van Stichting Buckfast Marken is gestort. In principe wordt niet geretourneerd.
 10. Onze bankgegevens zijn:
  TRIODOS BANK
  Rekening nr. NL37 TRIO 0338 9019 49
  t.n.v. Stichting Buckfast Marken – Vinkeveen

Algemene opmerkingen:

 • Jaarlijks wordt een beperkt aantal kastjes opgesteld
 • Wanneer u niet zelf de kastjes komt brengen of afhalen dan vernemen wij graag wie uw volkjes komt brengen/afhalen.
 • Zorg altijd voor voldoende voer in de kastjes (niet vloeibaar!). Op Marken is geen dracht.
 • De vlieggaten moeten makkelijk van buiten af te openen zijn. Het gekleurde rondje met 4 verschillende standen/openingen is hiervoor uitermate geschikt.
 • Toezegging voor plaatsing van bevruchtingskastjes op Marken wordt alleen door een bestuurslid van Stichting Buckfast Marken gegeven en is altijd onder voorbehoud.

De bevruchting kan 100% zijn als uw volkjes goed worden geprepareerd. Terugmeldingen laat zien dat vaak dezelfde imkers goede resultaten boeken. Dat is geen toeval.

Wij wensen U een uitstekend bijenseizoen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Buckfast Marken
Pierre de Koning, teeltcoördinator/beheerder.